MULTIROLETY NASZE SKROJONE NA MIARĘ TWOICH POTRZEB OFERTA

RODO

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązywaniem od dnia 25.05.2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Rozporządzenie) uprzejmie informujemy, iż Administratorem Państwa dany osobowych a także danych Państwa przedstawicieli jest:

ALEMULTI Łukasz Płocki, Piotr Płocki Spółka Jawna z siedzibą w Łodzi, 93-114 przy ul. Przędzalnianej 93, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000620303. REGON: 364542390, NIP: 7282808773

Zbieramy tylko dane niezbędne do realizacji określonych celów. Twoje dane są nam potrzebne:

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w powyższych celach jest
art. 6 ust. 1 lit. b, c i f Rozporządzenia. W stosunku do pozostałych celów podstawą przetwarzania danych osobowych jest
Państwa zgoda.

Każdy z Państwa oraz Państwa przedstawiciele macie prawo do:

Wszelkie zmiany danych, wycofanie zgody bądź wniesienie sprzeciwu jest możliwe poprzez nadesłanie korespondencji na adres siedziby administratora, bądź drogą elektroniczną na adres: rodo@multirolety.pl

Dane przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody będziemy przetwarzać do czasu odwołania zgody. Jeśli dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu administratora to będą one przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu lub do wyczerpania celu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Dane przetwarzane w celu realizacji zamówienia będą przetwarzane przez okres realizacji zamówienia oraz do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zamówienia.

W Przypadku Państwa przedstawicieli ich dane zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa lub z publicznie dostępnych źródeł. Prosimy zatem o przekazanie niniejszej informacji również do tych osób.

Niniejsza informacja nie zmienia warunków umowy łączącej strony, ma jedynie charakter czysto informacyjny i nie wymaga żadnej odpowiedzi.